Voorwaarden Energiescanner

Uitvoering:

De keuringen zullen te allen tijde uitgevoerd worden door erkende keuringsorganismen, erkende certificateurs en/of erkende technici.

Annulatie:

Gelieve onze dienst planning te contacteren indien u de afspraak niet kan nakomen op het nummer 0487/997878.
Voor iedere wijziging of annulatie binnen 24 uur vóór de afspraak of ter plaatse zijn wij genoodzaakt een administratieve kost aan te rekenen van 85 euro (inclusief
BTW).

Klachten zijn uitsluitend rechtsgeldig binnen de 8 dagen na factuurdatum én per aangetekend schrijven.

Voor elke vervallen factuur of vervallen saldo mag, vanaf de vervaldatum en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest worden aangerekend van 5 % per maand. Ten andere, indien de vervallen sommen de dertig dagen overschrijden, mag de voormelde vordering, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, worden verhoogd, enerzijds met een boetebeding van 15 % (minimum van 25,00 Euro) en anderzijds met de eventuele gerechtskosten.
In geval van betwisting is de Gentse rechtbank of de Vrederechter van Gent bevoegd deze te beoordelen.

MAIL ONS

OPENINGSUREN

24u/24u – 7 dagen op 7

ONMIDDELLIJK CONTACT

OPENINGSUREN

24u/24u – 7 dagen op 7

WHATSAPP

OPENINGSUREN

24u/24u – 7 dagen op 7