Keuring stookolietank (mazoutkeuring)

Wanneer moet een toegankelijke stookolietank gekeurd worden?

Een keuring van de stookolie- of mazouttank is steeds verplicht voor ingebruikname en bij verkoop van de woning. Is de inhoud van de bovengrondse tank kleiner van 5000 liter, dan is er naast de keuring voor indienststelling of keuring voor verkoop geen periodieke keuring meer noodzakelijk.

Is de bovengrondse stookolietank groter dan 5000 liter, dan is een beperkt onderzoek om de 3 jaar noodzakelijk. Wanneer de tank groter is dan 20.000 liter is een tweejaarlijks beperkt onderzoek noodzakelijk. Om de 15 jaar dient er sowieso een grondig algemeen onderzoek te gebeuren.

Wanneer moet een niet-toegankelijke stookolietank gekeurd worden?

Een keuring van de mazout- of stookolietank is noodzakelijk voor ingebruikname en bij verkoop van de woning. Daarnaast is bij stookolietanks kleiner dan 5000 liter een periodieke keuring om de 5 jaar noodzakelijk. Vanaf 5000 liter of meer is een tweejaarlijks beperkt onderzoek verplicht. Om de 15 jaar dient er een grondig algemeen onderzoek te gebeuren.

Prijzen mazoutkeuring

Certificaat

Prijs Energiescanner (BTW incl.)

Normale Prijs (BTW incl.)

Mazoutkeuring bovengronds 195 € 225 €
Mazoutkeuring ondergronds 245 € 275 €

MAIL ONS

OPENINGSUREN

24u/24u – 7 dagen op 7

ONMIDDELLIJK CONTACT

OPENINGSUREN

24u/24u – 7 dagen op 7

WHATSAPP

OPENINGSUREN

24u/24u – 7 dagen op 7