Verplicht onderhoud van uw cv-installatie (centrale verwarming)

Het onderhoud van het centraal stooktoestel van uw verwarmingsinstallatie is een verplichting, zowel voor particulieren als bedrijven.

 • Centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten 2-jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

Het onderhoud op een gasketel moet uitgevoerd worden door een erkende technicus.
De gebruiker van het centrale stooktoestel is verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij huurwoningen moet dus de huurder het centrale stooktoestel laten onderhouden.

Voorwaarden

 • De onderhoudsregels hieronder zijn alleen van toepassing op centrale stooktoestellen (centrale verwarming). Voor elektrische verwarmingstoestellen en afzonderlijke stooktoestellen (kachels, haarden, geisers, …) die niet zijn aangesloten op een centrale ketel, gelden andere regels.
 • Een onderhoud omvat:
  • reiniging en controle van de schoorsteen of de rookgasafvoer
  • controle van de algemene staat van het stooktoestel
  • controle van de verluchting van het stooklokaal en de aanvoer van verbrandingslucht
  • controle van de verbrandingswaarden.

Procedure

De onderhoudsverplichtingen voor een centraal stooktoestel zijn afhankelijk van:

 • het vermogen van uw centraal stooktoestel. Het vermogen in kilowatt (kW) staat op het kenplaatje van uw cv-ketel. Dat is meestal een zilverkleurig plaatje dat op de buitenkant van de ketel bevestigd werd. U moet altijd naar het maximumvermogen kijken.

Gas

Voor centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) met een vermogen vanaf 20 kilowatt (kW), geldt het volgende.

 • Verplicht 2-jaarlijks onderhoud.
 • Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkende ’technicus gasvormige brandstof’. Op de website van het Departement Omgeving kunt u de overzichtslijst van de erkende ’technici gasvormige brandstof’ opzoeken en downloaden.
  Een ervaren technicus heeft al snel 1 uur nodig voor het onderhoud van een gasketel (indicatief).
 • U krijgt een reinigingsattest (model-reinigingsattest) en een verbrandingsattest (model-verbrandingsattest). Daarop moeten de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de technicus die het onderhoud heeft uitgevoerd.
  Op de website van het Departement Omgeving vindt u aan welke verbrandingswaarden uw centraal stooktoestel moet voldoen. Sinds 2018 wordt er bij gasketels geen onderscheid meer gemaakt op basis van het bouwjaar.
 • Als huurder bezorgt u een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.
 • Bewaar minstens de laatste 2 attesten.

Voor centrale stooktoestellen met een vermogen van minder dan 20 kilowatt (kW) is onderhoud niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden.

Wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater.

(Bron: Vlaanderen.be)

Onze standplaats is Gent. Onze prijzen zijn 21% BTW incl. in het kader van dienstverlening.

Laat hier uw telefoonnummer achter en wij contacteren u zo spoedig mogelijk om uw vragen te beantwoorden

  Prijzen

  Diensten

  Prijs Energiescanner (BTW incl.)

  Normale Prijs (BTW incl.)

  Onderhoud CV-ketel 160 € 185 €
  Branderdichting 50 € 75 €
  Vervanging ontsteking elektrode 75 € 90 €
  Eerste indienststelling CV-ketel 250 € 285 €

  +50 € (btw. incl.) indien keuringen doorgaan in het weekend, op feestdagen en op weekdagen na 18:00 uur.

  MAIL ONS

  OPENINGSUREN

  24u/24u – 7 dagen op 7

  ONMIDDELLIJK CONTACT

  OPENINGSUREN

  24u/24u – 7 dagen op 7

  WHATSAPP

  OPENINGSUREN

  24u/24u – 7 dagen op 7